orex travel s. r. o.

Dolná 15, Banská Bystrica

orex travel s. r. o.

Obchodná 2 (Vstup od SNP 1), Bratislava

orex travel s. r. o., Košice

Hlavná 16, Košice