USYS Slovakia, s. r. o. (Kancelária)

Partizánska cesta 73, Banská Bystrica

UTILITIES SYSTEMS a.s. (Kancelář)

Na Klaudiánce 551/18, Praha 4 − Podolí