ksa agro cz

Semenářský závod KSA byl založen na Krymu v roce 2019 a je součástí skupiny společností TRIA. Hlavním cílem a posláním společnosti je výroba elitního osivového materiálu v regionu, prodej semen ozimé pšenice, ozimého a jarního ječmene, hrachu, cizrny, lnu evropské úrovně zemědělským podnikům na Krymu a dalších regionech Ruska .

Podnik pěstuje a zpracovává semena obilí, luštěnin a olejnin tuzemského i zahraničního výběru.