JMB, s.r.o.

Vzdelávanie, organizovanie kurzov a seminárov: manažment pre dospelých.

Nová Zábava 568/5, Ľubietová