UNIŠKO BB s.r.o.

Vzdelávanie a poradenstvo v oblasti bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.

Partizánska cesta 71, Banská Bystrica