PKS - Elektro, s.r.o.

Realizujeme dodávky materiálu a služieb v oblasti elektroenergetiky pre opravy, servis a montáž silnoprúdových elektrických zariadení a prístrojov do 52kV. V uvedenej oblasti ponúkame a realizujeme analýzy, diagnostiky, štúdie, projektové dokumentácie, poradenské činnosti, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie). Riešenie zákazníckych požiadaviek je so zameraním, ktoré sú pre zákazníka optimálne z technického ako aj cenového hľadiska. Ponúkame VN aj NN produkty (trafostanice, transformátory, rozvádzače, poistky, prístroje pre domové elektrické inštalácie, spínacie, ovládacie, signalizačné prístroje, svietidlá interiérové, exteriérové, špeciálne).