HYDROPROJEKT, s.r.o.

Robotnícka 6, Banská Bystrica