OBCHOD S PALIVOM, s.r.o.

Banská Bystrica, Sládkovičova 37/A (Prevádzka Radvaň)